فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب کنزالاسرار مازندرانی
87000 ریال

کتاب کنزالاسرار مازندرانی زبان اقوام آریا هنگام مهاجرت به فلات ایران در حدود چهارده قرن قبل از میلاد مسیح، زیان سانسکزیت بوده است. و چون سلسله هخامنشیان روی کار آمد و امپراطوریشان تشکیل گردید زبان پارسی باستان در تمام کشورهای قلمروشان رسمیت یافت و این همان زبانی است که کتاب اوستا بدان نوشته شده است و دامنه این زبان به قدری وسیع شد بطوریکه فرامین و سنگ نبشته ها به آن زبان نوشته میشد. این زبان از ابتدای تشکیل امراطوری هخامنشی، تا اوایل سلوکیدها، زبان فارسی رسمی ایران بود که به خط میخی نوشته میشد. همینکه اشکانیان بسلطنت رسیدند چون از قبیله پارت (پرتو) بودند و زبانشان پهلوی بوده این زبان در سایه نفوذ و اقتدارشان انتشار یافت.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب کنزالاسرار مازندرانی-جلد اول

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب کنزالاسرار  مازندرانی

زبان اقوام آریا هنگام مهاجرت به فلات ایران در حدود چهارده قرن قبل از میلاد مسیح، زیان سانسکزیت بوده است.
و چون سلسله هخامنشیان روی کار آمد و امپراطوریشان تشکیل گردید زبان پارسی باستان در تمام کشورهای قلمروشان رسمیت یافت و این همان زبانی است که کتاب اوستا بدان نوشته شده است و دامنه این زبان به قدری وسیع شد بطوریکه فرامین و سنگ نبشته ها به آن زبان نوشته میشد. این زبان از ابتدای تشکیل امراطوری هخامنشی، تا اوایل سلوکیدها، زبان فارسی رسمی ایران بود که به خط میخی نوشته میشد. همینکه اشکانیان بسلطنت رسیدند چون از قبیله پارت (پرتو) بودند و زبانشان پهلوی بوده این زبان در سایه نفوذ و اقتدارشان انتشار یافت.
بطوریکه در کمتر از نیم قرن کاملا جانشین زبان فارسی باستان گردید و به نام پهلوی اشکانی رسمیت یافت این زبان به خط آرامی و سریانی نوشته شده. همینکه ساسانیان به سلطنت رسیدند چون از قبیله پارس بودند زبانشان در سایه نفوذ و اقتدارشان جانشین زبان پهلوی اشکانی گردید و به نام پهلوی ساسانی رسمیت یافتمحصولات مرتبط