فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب شریعت کی سوگماد
51000 ریال

کتاب شریعت کی سوگماد چنین گفته شده است که تاثیر و نفوذ اک بر تاریخچه دنیوی از ازل بسیار وسیع بوده و هست، ولی تنها معدودی از اساتید اک و چلاها این را یافته اند. گرچه هنگامی که چلا یک مهدیس یا همانا واصل حلقه پنجم می گردد، متوجه اهمیت جهان شمول بودن اکنکار، نه تنها در این جهان بلکه در تمامی جهانهای سوگماد می شود. تعداد غیر واصلین در این دنیا بسیارند ولی کسانی که به حلقه پنجم وصل رسیده اند به زودی متوجه می شوند که استقرار آنها در کنار سوگماد موردی بسیار نادر است.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب شریعت کی سوگماد

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب شریعت کی سوگماد

فهرست جلد اول

 • فصل اول-اک-صدای مقدس سوگماد
 • فصل دوم- درک سوگماد
 • فصل سوم- دکتر اک-مارگ
 • فصل چهارم-قلمرو سوگماد
 • فصل پنجم-سلسله مراتب معنوی
 • فصل ششم- استاد اک در قید حیات
 • فصل هشتم-آخرین و مهمترین دستاورد چلا
 • فصل نهم-رویاهای سوگماد
 • فصل دهم-هدف از نیروی کل
 • فصل یازدهم-راه کمال در اک
 • فصل دوازدهم-گنجینه های آسمانی اکنکار

فهرست جلد دوم

 • رویابین جاویدان اک
 • بشارت جاویدان اک
 • چهار زواس (قانون)اکنکار
 • شب عاشق زندگی است
 • گاکو، جهان هستی یا جهان وجود
 • اسناد کراس
 • تسلیم  زندگی
 • اک، تعالیم مقدس
 • الهامات لائی تسی
 • قوس جهان بهشتی
 • فرهنگ اکنکار
 • حلقه های وصل اک

چنین گفته شده است که تاثیر و نفوذ اک بر تاریخچه دنیوی از ازل بسیار وسیع بوده و هست، ولی تنها معدودی از اساتید اک و چلاها این را یافته اند. گرچه هنگامی که چلا یک مهدیس یا همانا واصل حلقه پنجم می گردد، متوجه اهمیت جهان شمول بودن اکنکار، نه تنها در این جهان بلکه در تمامی جهانهای سوگماد می شود. تعداد غیر واصلین در این دنیا بسیارند ولی کسانی که به حلقه پنجم وصل رسیده اند به زودی متوجه می شوند که استقرار آنها در کنار سوگماد موردی بسیار نادر است.محصولات مرتبط