فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب گوجه فرنگی مطالب کمتر گفته شده


کتاب گوجه فرنگی مطالب کمتر گفته شده حاوی نکات جدیدی است که حاصل پژوهش‌های اخیر متخصصین این حوزه بوده و در آن از مطالب تکراری و متداول کاشت و داشت و برداشت خودداری شده است. این کتاب به عنوان مکمل می‌تواند در کنار سایر کتب عمومی کشت گوجه مورد استفاده قرار گیرد.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب گوجه فرنگی مطالب کمتر گفته شده

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب گوجه فرنگی مطالب کمتر گفته شده

کتاب گوجه فرنگی مطالب کمتر گفته شده حاوی نکات جدیدی است که حاصل پژوهش های اخیر متخصصین این حوزه بوده و در آن از مطالب تکراری و متداول کاشت و داشت و برداشت خودداری شده است. این کتاب به عنوان مکمل می تواند در کنار سایر کتب عمومی کشت گوجه مورد استفاده قرار گیرد.

کشاورزی حفاظتی، روشی است که در آن از حداقل مقدار مواد شیمیایی اعم از کود ها و آفت کش ها و تنظیم کننده ها ی رشد به نحوی استفاده می شود که بیشترین حاصل را داشته باشد. پایین بودن سطح تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و مشکلات زیست محیطی، هزینه های بالای تولید و تخریب خاک و طغیان آفات و بیماری های حاصل از مصرف بی رویه ترکیبات شیمیایی، متخصصان را به سمت توسعه کشاورزی کم نهاده سوق داده است.

برای تحقق این امر سالانه در کشور مطالعات فراوانی در دانشگاه ها در حال انجام است و ماحصل آن در مجلات و کنفرانس های داخلی و بین المللی ارائه می شود. در مجموعه کتاب های مطالب کمتر گفته شده سعی شده فارغ از ذکر مطالب عمومی و کلی کاشت، داشت و برداشت صرفا به ارائه دستاوردها و نکاتی پرداخته شود که رعایت آن ها بتواند با حداقل هزینه بیشترین صرفه اقتصادی را داشته باشد.

در بخشی از کتاب گوجه فرنگی، مطالب کمتر گفته شده می خوانید:

لکه موجی گوجه در اثر گونه های جنس آلترناریا به وجود می آید که از بیماری های مهم این محصول در جهان از جمله ایران است. این بیماری در شرایط اپیدمی خسارت چشمگیری وارد می کند. استفاده از قارچ کش ها روش سریع کنترل بیماری در حالت فراگیری است .

کمینه و بیشینه رطوبت نسبی و درجه حرارت روزانه ارتباط معنی داری با میزان اسپورها داشتند و مهم ترین عوامل پیش بینی کننده
بیماری آلترناریا تعیین می شوند. محلول پاشی عصاره متانولی بابونه آلمانی با غلظت ۵۰۰۰ ppm اثر بازدارندگی قابل توجهی روی قارچ آلترناریا سولانی دارد و شعاع پرگنه های آن را در آزمایشگاه حدود ۴۶% کاهش می دهد. بهترین دما رشد قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی گوجه فرنگی ۲۴ درجه سانتی گراد است.محصولات مرتبط