فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب حروف رمز - رمزگشایی خطوط باستانی
48000 ریال

کتاب حروف رمز - رمزگشایی خطوط باستانی یکی از بهترین و نایاب ترین کتابهای کهن را می خواهیم برای شما دراین قسمت به منصه ظهوربگذاریم. بلی....این کتاب یکی از نادرترین کتب خطی است که در مورد خطوط و الفبای کلیه تمدنهایی که بر روی کره زمین به وجود آمده اند از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت محمد (ص) و کلیه پیامبران ، امتها و تمدن ها، قبایل و ملت ها و مدنیت ها از تمامی طواف و شریعت ها و کتبی که بر پیامبران و مرسلین نازل گردیده است و بطور کل تمامی علومی و خطوطی که فراموش و گمنام گردیده اند بصورت کامل و جامع توضیح داده است و رمزگشایی کرده است.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب حروف رمز - رمزگشایی خطوط باستانی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب رمزگشایی خطوط باستانی

کتاب رمزگشایی خطوط باستانی: یکی از بهترین و نایاب ترین کتابهای کهن را می خواهیم برای شما دراین قسمت به منصه ظهوربگذاریم. بلی....این کتاب یکی از نادرترین کتب خطی است که در مورد خطوط و الفبای کلیه تمدنهایی که بر روی کره زمین به وجود آمده اند از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت محمد (ص) و کلیه پیامبران ، امتها و تمدن ها، قبایل و ملت ها و مدنیت ها از تمامی طواف و شریعت ها و کتبی که بر پیامبران و مرسلین نازل گردیده است و بطور کل تمامی علومی و خطوطی که فراموش و گمنام گردیده اند بصورت کامل و جامع توضیح داده است و رمزگشایی کرده است.

به جرات می توانیم بگوییم که یکی از نوادر موجود در رمزگشایی الفبای خطوط باستانی و تاریخی بوده است که در حکم کلید و رمزگشا می باشد. در این کتاب خطی ارزشمند از تمامی زبان هایی که توسط انسان اختراع و ابداع گردیده، استفاده شده است و در شناخت علم اسماء و صفات جامع و کامل بوده و در حکم گنجینه می باشد.

کتاب رمزگشایی خطوط باستانی

ابتکاری که در کتاب رمزگشایی خطوط باستانی نفیس دیده می شود جمع آوری تمامی الفباها ازتمامی زبان ها در جداول منظم با ترتیب بسیار زیبا بترتیب حروف ابجد قدیم این کتاب را متمایز کرده است که نمونه آن در تصاویر قابل مشاهده است.

در کل بیش از 100 زبان و صد نمونه خط و خطوط رارمزگشایی کرده است که در علم صنعه( علم حکمت قدم)، علم تمدن و تاریخی، اسناد و رموزات کتیبه های تاریخی و باستانی ، علم طب و علم قدم، علوم غریبه و.... کاربرد داشتهاست و ازنمونه های خطوط می توانیم به خطوط زیر اشاره کنیم:

این کتاب بسیارنفیس با جدول بندی های منظم و خط کتابت شده بسیار زیبا و خوانا برای تمامی خط و خطوط شناسان علم باستان، تاریخ شناسان ، دانشجویان رشته باستان شناسی و خطوط قدیمی و علاقمندان علوم کهن و باستانی پیشنهاد می گردد.

علوم خفیه:

علوم خَفیّه یا علوم غریبه یکی از دو شاخهٔ علوم در تقسیمات قدیمی دانش ها در نظام آموزش مدارس اسلامی بوده است. شاخهٔ دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین مشخصی داشت و در کتاب ها نوشته و در مکاتب تدریس می شد، ولی علوم خفیه - که علوم غریبه نیز نامیده می شوند - به نیروهای مافوق طبیعت می پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می ماند. اگرچه نمی توان علوم خفیه و علوم جلیّه را به ترتیب به همان متافیزیک و فیزیک ارسطویی ترجمه کرد، اما مشابهت بسیاری بین چنین تقسیم بندیهایی وجود دارد.

باور اکثریت دانشمندان امروزی بر این است که توضیحات و ادعاهای نهان شناسی یا همان علوم خفیه با علم امروزین سازگاری ندارد و از راه های علمی بر مبنای روش علمی اثبات پذیر نیست. به عبارت دیگر علم امروزی تماماً در زمرهٔ علوم جلیّه می گنجد.

قلم های طلسمات ( سیمیا ) - قلم شجری - قلم صولیانی - یونانی - کاهنی -قلم اسرار- سامی - صینی - هندی-برهمی - عقوبی-رومی- فرنجی - ارمنی -مصری - فنیقی - کوفی - قلم روحانیات - اسرار خوارزمی - خزری - قبطی - قرونیوش - لزاوشیوش-لارشوش-قمی - قلم اوفاق - احجار هرمس -لابلبوس - مسندات قدم - فهلوی - الینوس- افلاطونی و....محصولات مرتبط