فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
 بسته آموزشی هاتا یوگا دوره مقدماتی تا پیشرفته
21000 ریال

آموزش هاتا یوگا مقدماتی تا پیشرفته : عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرینات جسمی,تنفسی و مودرا ها و قفل های انرژی و نظافتی و مراقبه تامین می کند.این تمرینات فرد را قادر می سازد تا به حقیقت واقعی بدن دست یابد. علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی شخصیت و فیزیک بدن که برای بیشتر مردم قابل لمس است آغاز می شود.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


بسته آموزشی هاتا یوگا دوره مقدماتی تا پیشرفته

نویسنده
مترجم
حجم
تعداد صفحات
فرمت
زبان
جلد
خوانایی

بسته آموزشی هاتا یوگا دوره مقدماتی تا پیشرفته

آموزش هاتا یوگا مقدماتی تا پیشرفته:عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرینات جسمی,تنفسی و مودرا ها و قفل های انرژی و نظافتی و مراقبه تامین می کند.این تمرینات فرد را قادر می سازد تا به حقیقت واقعی بدن دست یابد.

علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی شخصیت و فیزیک بدن که برای بیشتر مردم قابل لمس است آغاز می شود.عدم توازن در این سطوح سبب ایجاد اختلال در ارگانها,ماهیچه ها و اعصاب می گردد,و در انجام وظایف,مقابل هم قرار می گیرند.به طور مثال ,وقتی سیستم غدد داخلی دچار اختلال می شود کارآیی این سیستم کاهش می یابدو علایم بیمار یآشکار می گردد. هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید. در حال حاضر یوگا به عنوان عمده ترین قسمت تانترا که قدمتی بیش از ده هزار سال دارد شناخته می شود.

شش شاخه یوگا
هاتا یوگا یا یوگای حرکتی:هاتا یوگا متداولترین روش یوگاست و در کشورهای غربی طرفداران زیادی دارد. دراین شاخه از یوگا، از حرکات بدنی یا آسانا، تکنیکهای تنفسی یا پرانایاما و مدیتیشن یا مراقبه استفاده میشود که باعث میشوند تا سلامت فرد بهتر شده و به بُعد معنوی خود نزدیکتر شود. دراین بخش از حرکات متعددی استفاده میشود.

اگر به دنبال ذهنی آرام و جسمیسالم هستید،هاتا یوگا میتواند برایتان بسیار سودمند باشد.

هاتا یوگا یا یوگای حرکتیهاتا یوگاHatha yoga شاخهای ازیوگاست. هاتا در لغت به معنی نیروست و بیان کننده یک سری از تکنیکهای فیزیکی مکمل برای یوگاست.هندوهامعتقدند کهشیوابنیانگذارهاتا یوگابوده است. در قرن بیستم،هاتا یوگا، به ویژه تمریناتآسانادر سراسر جهان به عنوان تمرینهای بدنی محبوبیت زیادی پیدا کردند. آنها در حال حاضر و در اصطلاح بهیوگامشهورند.هاتا یوگا نردبان رسیدن به راجا یوگاست.

هاتا یوگا یا یوگای حرکتی
هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی از دو واژه (ها)به معنای خورشید و (تا )به معنای ماه تشکیل شده است که ماه وخورشید به ترتیب سنبل انرژیهای منفی و مثبت بوده و هدف هاتا یوگا وحدت و هماهنگی بین این دو انرژی متضاد در بدن میباشد.هاتا یوگا نیز، مشابه بسیاری از مکاتب فلسفی معتقد است که جهان بر اساس اصل تضاد پایه گذاری شده و این عقیده به طور آشکار در تمرینات و فلسفه این مکتب نمود یافته است.

هاتا یوگا متداولترین روش یوگاست و در کشورهای غربی طرفداران زیادی دارد. در این شاخه از یوگا، از حرکات بدنی یا آسانا، تکنیکهای تنفسی یا پرانایاما و مدتیشن یا مراقبه استفاده میشود که باعث میشوند تا سلامت فرد بهتر شده و به بعدمعنوی خود نزدیکتر شود. هاتا یوگا شخص را قادر می سازد بوسیله تمریناتی بر مقاومت طبیعی خود افزوده وسلامتی را در حیطه جسم ذهن تجربه کند و بر واکنشهای عصبی غیر ارادی خود کنترل و تسلط داشته باشد.

اگر به دنبال ذهنی آرام و جسمی سالم هستید، هاتا یوگا می تواند برایتان بسیار سودمند باشد.محصولات مرتبط