فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب فیزیولوژی مغز انسان


کتاب فیزیولوژی مغز انسان: سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System) به عنوان دریافت کننده، پردازش گر و تنظیم کننده تحریکات، کنش ھا و واکنش ھای ارادی و غیر ارادی انسان، در ارتباطی ھماھنگ با سایر سیستم ھا و با بکار گیری آن ھا، ارتباط و تطبیق انسان با دنیای پیرامون و درون خود را برقرار می‌سازد.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب فیزیولوژی مغز انسان-نوشته حسین سلطاندوست

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

توضیحات

کتاب فیزیولوژی مغز انسان

 

سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System) به عنوان دریافت کننده، پردازش گر و تنظیم کننده تحریکات، کنش ھا و واکنش ھای ارادی و غیر ارادی انسان، در ارتباطی ھماھنگ با سایر سیستم ھا و با بکار گیری آن ھا، ارتباط و تطبیق انسان با دنیای پیرامون و درون خود را برقرار می سازد.

 

این سیستم جامع، شامل مغز و نخاع می باشد. مغز انسان Human Brain ، این اسرار آمیز ترین ساختار خلقت، از دو نیم کره ی مرتبط به ھم که توسط دنباله ای متشکل از ساختار ھایی پیچیده، به نخاع و ستون مهره متصل می گردند، تشکیل شده است.

به طور معمول ساختار ھای ھر چه بیرونی تر مغز با حرکات ارادی تر و واکنش ھای سطح بالا، در ارتباط ھستند و ھر چه به ژرفای مغز و اجزای درونی تر آن سفر کنیم، اعمال قدرتمند خودکار و ناخود آگاھانه ای را مشاھده خواھیم کرد که برای ھزاران سال، اداره حیاتی ترین اعمال بدن انسان را بر عهده دارند.

در سیستم دقیق، پیچیده و یکپارچه ی بدن انسان، نقش ھدایت به سیستم عصبی مرکزی و مغز تعلق دارد، از این رو مغز انسان قابل تأمل ترین پدیده ھا برای شناخت و بررسی ھای علمی و ھمچنین پیچیده ترین و ھنوز ناشناخته ترین آنهاست.محصولات مرتبط