فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers
68000 ریال

باگها به سرعت به بخش مهمی از اقتصاد امنیتی تبلدیل شده اند این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه متخصصان فنی با توجه به امنیت می توانند به طور مولد و سودآوری در برنامه های  باگدار شرکت کنند. Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers Bug bounties have quickly become a critical part of the security economy. This book shows you how technical professionals with an interest in security can begin productively—and profitably—participating in bug bounty programs.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
صفحات
خوانایی
زبان
جلد

Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers

باگها به سرعت به بخش مهمی از اقتصاد امنیتی تبلدیل شده اند
این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه متخصصان فنی با توجه به امنیت می توانند به طور مولد و سودآوری در برنامه های  باگدار شرکت کنند.

یک راهنمای عملی برای کمک به هکرهای با اخلاق در کشف حفره های امنیتی در وب

This book covers the following exciting features:

  • Choose what bug bounty programs to engage in
  • Understand how to minimize your legal liability and hunt for bugs ethically
  • See how to take notes that will make compiling your submission report easier
  • Know how to take an XSS vulnerability from discovery to verification, and report submission
  • Automate CSRF PoC generation with Python
  • Leverage Burp Suite for CSRF detection
  • Use WP Scan and other tools to find vulnerabilities in WordPress, Django, and Ruby on Rails applications
  • Write your report in a way that will earn you the maximum amount of money


محصولات مرتبط