فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التعلیم-نسخه خطی نجوم
80000 ریال

کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التعلیم-نسخه خطی نجوم تالیف ابوالمحامدمحمدبن‌مسعودبن‌محمدالزکی الغزنوی از مردم غزنین بوده و ظاهرا این کتاب را در غزنین تالیف کرده است. تالیف این کتاب به سال ۵۴۲ هجری قمری مصادف با عهد سلطنت سلطان غازی یمین الدوله بهرامشاه بن مسعود بن ابراهیم بن مسعود بن محمد بن سبکتکین در غزنه میباشد. از دیگر آثار مولف میتوان به شرح ثمره بطلمیوس اشاره کرد.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التعلیم-نسخه خطی نجوم

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التعلیم-نسخه خطی نجوم

تالیف ابوالمحامد محمد بن مسعود بن محمد الزکی الغزنوی از مردم غزنین بوده و ظاهرا این کتاب را در غزنین تالیف کرده است. تالیف این کتاب به سال ۵۴۲ هجری قمری مصادف با عهد سلطنت سلطان غازی یمین الدوله بهرامشاه بن مسعود بن ابراهیم بن مسعود بن محمد بن سبکتکین در غزنه میباشد. از دیگر آثار مولف میتوان به شرح ثمره بطلمیوس اشاره کرد.

این کتاب هم به تقلید کتاب التفهیم (نوشته ابوریحان بیرونی) نوشته شده و مشتمل است بر شرح و تفصیل مطالب یک باب از کتاب التفهیم یعنی باب احکام نجوم. ابوالحامد غزنوی حقیقتا از استادان ماهر فن نجوم بوده و از کتاب التفهیم تقلید کرده و مکرر از استاد ابوریحان و متاب التفهیم نام برده است.
کتاب کفایه التعلیم به عقیدهعلامه جلال الدین همایی صحیح ترین و جامع ترین کتاب نجومی است که بعد از کتاب التفهیم نوشته شده و از یادگاری های گران بهای نثر فارسی است.نگارنده، تاریخ تالیف کفایه التعلیم را در چند مبحث و چندین بار تکرار کرده است. به طور مثال در مواضع اوجات و جوزهرات در اوایل کتاب نوشته است: و حرکت اوجات امروز که ما در اوئیم و آن اول محرم پانصد و چهل و دو تازی است". و در مقالت دوم باز در اوائل کتاب می نویسد "چنانکه امروز که اول محرم پانصد و چهل و دو تازی است." و در فصل تاریخ عالم می گوید " و امروز که ما در اوییم از تاریخ یزدجرد ششم در ماه است سال بر پانصد و شانزده یزجردی" و در فصل طالع قران طوفان نزدیک به اواسط کتاب می فرماید " و امروز که ما در وی ایم و آن اول پانصد و چهل و دو است" محصولات مرتبط