فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب هنر ستاره بینی زناشویی
40000 ریال

کتاب هنر ستاره بینی زناشویی هنر تطبیق دو چارت به منظور بررسی همنوایی و سازگاری آن دو، از هزاران سال پیش در سرزمین کهنسال هند معمول و مورد توجه بوده است. بررسی سازگاری و همسویی میان دو چارت نیازمند دانشی گسترده از ستاره بینی (Astroligy) و فهم کامل و تمام جوانب این دانش است لذا بررسی این بعد از اختربینی پس از آموزش کامل ابعاد مختلف این علم میسر است.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب هنر ستاره بینی زناشویی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب هنر ستاره بینی زناشویی

 • مقدمه
 • نخستین گامها
 • سلامت ذهنی و ورانی
 • تعداد ازدواج
 • تعدیل اثرات گجسته
 • توافق کوتاها
 • داشای خورشید و مشکلات زندگی زناشویی
 • تشخیص مشکلات مربوط به مهریه
 • بررسی نشانه های از دست دادن همسر در چارت
 • مثال های کاربردی
 • پرسش و پاسخ

مقدمه
هنر تطبیق دو چارت به منظور بررسی همنوایی و سازگاری آن دو، از هزاران سال پیش در سرزمین کهنسال هند معمول و مورد توجه بوده است. بررسی سازگاری و همسویی میان دو چارت نیازمند دانشی گسترده از ستاره بینی (Astroligy) و فهم کامل و تمام جوانب این دانش است لذا بررسی این بعد از اختربینی پس از آموزش کامل ابعاد مختلف این علم میسر است. کتاب حاضر، اطلاعاتی ایده آل برای است که با اولیه و پایه های جیوتیش (Jyotish) آشنا شده اند و قدر مسلم کتاب حاضر کلیدی برای ورود به سرزمینی است که خود نیازمند  تالیف کتب متعدد دیگری خواهد داشت. بسیاری از ابعاد ظریف این دانش از آشنایی با سیستم تاجیکا (Tajika) قابل فهم نیست، در این کتاب همچنان مسکوت مانده است.
امید آنکه علاقه مندان پارسی زبان این دانش با صبر و حوصله قدم به قدم به فهم ظرایف بیشتر این علم و هنر ظریف شوند.محصولات مرتبط