فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید

 • کتاب امیکال-نوشته زهرا خطائی کرباسدهی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 450000 ریال
 • کتاب بیشعوری -جلد اول

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 480000 ریال
 • کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 620000 ریال
 • کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 1300000 ریال
 • کتاب بیشعوری -جلد سوم

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 550000 ریال
 • کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان آر کاوی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 980000 ریال
 • کتاب مادام بواری

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 700000 ریال
 • کتاب از حس بد به حس خوب

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 700000 ریال
 • کتاب عذرخواهی بسه دختر

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 450000 ریال
 • کتاب گرگ وال استریت-شیوه گرگ-نوشته جردن بلفورت

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 600000 ریال
 • کتاب تو کله‌خر هستی برو پیش موفق می‌شوی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 640000 ریال
 • کتاب والدین سمی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 780000 ریال
 • کتاب ملت عشق

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 900000 ریال
 • کتاب هنر شفاف اندیشیدن-نوشته رولف دوبلی

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 600000 ریال
 • کتاب بیشعوری -جلد دوم

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 500000 ریال
 • کتاب گاو بنفش

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 350000 ریال
 • کتاب شیوه گرگ-نوشته جردن بلفورت

  فایل الکترونیکی
  نسخه چاپی 680000 ریال