فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
 • آدرس:فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک
 • تلفن:
 • فاکس:
 • ایمیل: info@shivaDoc.com
کتاب رساله رموز کنوز
27000 ریال

کتاب رساله رموز کنوز -نوشته علامه حسن زاده آملی : کنوز جمع کنز، گنجینه و گنج را گویند و گنج را دائما با سر و پنهانى سر و سرى است ، لذا کنوز هم هموزن با رموز است و هم متن و حقیقت او را رموز تشکیل مى دهد. لذا حروف مقطعه قرآن هم رموزند و هم کنوز؛ و صاحبدلان داراى سر و رندان صاحب رمز و غمز را با آن سر و سرى است . لذا مولاى مکرمم که خود عین کنوز است و نیز عین رموز.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب رساله رموز کنوز -نوشته علامه حسن زاده آملی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب رساله رموز کنوز

کنوز جمع کنز، گنجینه و گنج را گویند و گنج را دائما با سر و پنهانى سر و سرى است ، لذا کنوز هم هموزن با رموز است و هم متن و حقیقت او را رموز تشکیل مى دهد. لذا حروف مقطعه قرآن هم رموزند و هم کنوز؛ و صاحبدلان داراى سر و رندان صاحب رمز و غمز را با آن سر و سرى است . لذا مولاى مکرمم که خود عین کنوز است و نیز عین رموز. در این باب بدین رموز کنوز تجلى یافت و خود را در رموز کنوز به (( این حرف بى اسم و رسم ، بلکه کمتر از نقطه بدون حرف ، سایر در خط مشى امام الکل فى الکل على وصى ولى ...)) معرفى نمود که شروع آن به ((الف این )) شد که الف قطب است . و لهذا بى اسم و رسم شد زیرا: ((کان را خبرى شد خبرى باز نیامد)). همانگونه که صاحب کنوز با الف آغاز نمود، صاحب رموز نیز با الف شروع فرمود که تا شرح و متن را تطابق باشد.
حسن گنجى است پنهان ، حسن رمزى بى نام و نشان ، همو سرى است نهان ، لذا وى را با سر است همنام ، پس او را از سین سر بستان . فتدبر.
چه اینکه او را اسم اعظم ((آه )) دارایى است که با الف است و نیز این الف را با (الف این ) که اشاره به قرب است ، تطابق است .
آن که فرمود: ((کنوزى کان الف و لام و میم )) مراد از آن اولین حروف مقطعه قرآن است که در ابتداى سوره مبارکه بقره قرار گرفته است .
در بحث قضا و قدر و اطلاقات آن گفته مى شود که یکى از اطلاقات آن این است که حروف مقطعه قرآن در اوائل سور قضایند و سور آنها قدر آنهایند مثلا ((الم )) در اول بقره قضاى سوره بقره است و همه آیات سوره بقره قدر آنند.
 پس گنجینه هاى سوره بقره همان ((الم )) است که تمام حقایق و اسرار این سوره را در مقام جمع و قرآن ، حاوى است . و قرار گرفتن این حروف در اوائل سور از مختصات قرآن کریم است که در کتب سماوى دیگر یافت نمى شود. (المیزان )
و این کنوز در الف و لام و میم نیز از بسم الله الرحمن الرحیم تجلى یافت که ظهرت الموجودات عن بسم الله الرحمن الرحیم . ذیل بیت اول از باب اول مباحث ظهور موجودات از بسمله گفته آمد. فراجع . و همچنین مباحثى در پیش است که گفته آید.

فهرست مطالب کتاب:

 • استخراج اسماء الله به قواعد تکسیر و اوفاق در علم حروف
 • فاتحه الکتاب
 • قواعد تکسیر و خواصّ آن
 • در قوانین بسط حروفات
 • در ذکر بعضی از کیفیات حروف و خواصّ آن
 • در استخراج اسماء الهی و اسماء روحانی از اعمال جفریّه
 • در ضابطه اسماء الهی از اسم شخص معیّن به طریق جفر جامع
 • در ذکر بعضی از قواعد و فقیّات و غیره ذالک
 • حروف جسم و عدد آن
 • هفت رباط هفت اول عدد کامل، معانی همه عددی
 • و مطالب دیگر


محصولات مرتبط