فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب رمل کبار در باب آموزش علم رمل
15000 ریال

کتاب رمل کبار در باب آموزش علم رملر: علم رمل را می توان از معروف ترین و در عین حال ناشناخته ترین شاخه های علوم غریبه نامید. نام این علم از گذشته برای عوام شناخته شده بوده است.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب رمل کبار در باب آموزش علم رمل-نوشته سید محمد حسین طباطبایی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

مقدمه:

کتاب رمل کبارعلم رمل را می توان از معروف ترین و در عین حال ناشناخته ترین شاخه های علوم غریبه نامید. نام این علم از گذشته برای عوام شناخته شده بوده است. اصطلاح رمال در واقع به کسی اطلاق می شده که رمل میدانسته ولی در عرف عوام مجازاً برای هر کسی که دستی در علوم غریبه یا طالع بینی داشته، به کار می رفته است که این کاربرد هنوز هم باقی است. اصطلاح رمل و اسطرلاب را کمتر کسی است که به گوش نشنیده باشد ، اما کسانی که در حقیقت این علم و تاریخچه آن را بدانند و با کاربردهای اعجاب انگیز آن آشنا باشند ، کمتر یافت می شوند.

رمل چیست؟

رمل در لغت به معنای ریگ یا شن است. علت اطلاق این نام به این علم به دلیل تاریخچه ای است که برای این علم شریف ذکر می شود. در برخی کتب علم رمل را معجزه حضرت آدم (ع) می دانند و سبب فرود آمدن این علم را چنین ذکر نموده اند که چون فرزندان حضرت آدم (ع) زیاد شدند و در روی زمین متفرق گشتند ، آدم خواست تا از احوال ایشان مطلع گردد و از خداوند درخواست یاری نمود. در اجابت درخواست او، حضرت جبرائیل فرود آمد و نقطه رمل را که اصل و اساس این علم است ، فرود آورد. چون اولین بار این نقاط را از طریق فرو بردن انگشت و نشان دادن اثر آن که نقطه بود بر روی شنهای بیابان آموزش داد، این علم به نام رمل شناخته می شود.

کتاب رمل کبار

نظر دیگر این است که چون علم رمل علم نقاط است و دانه های شن نیز مانند نقطه اند ، این علم را رمل می نامند. همچنین برای به دست آوردن جواب از رمل روشی وجود دارد که در آن از دانه های شن استفاده می کنند. همچنین نقل می شود که این علم از آدم به ادریس نبی رسید و از او به حضرت دانیال منتقل گردید و از دانیال به ارمیا و از او به اشعیا و سپس به لقمان حکیم و بعد به حضرت داوود منتقل گردید.

کتاب رمل کبار

روایات متعدد مذهبی هم در مورد این علم موجود می باشد که از حوصله این مقال خارج است اما برای درک اهمیت این علم این نکته را ذکر می کنیم که گروهی این اعتقاد را دارند که رمل معجزه حضرت دانیال بوده است و به وسیله آن قوم گمراه خود را هدایت می کرده است.

فهرست مطالب:

 • امر اول
 • امر دوم
 • امر سوم
 • باب اول در اشکال و دوایر
 • باب دوم در استخراج زایجه
 • باب سوم در استخراج ضمایر
 • فصل اول منسوبات خانه ها
 • فصل دوم سیر نقطه
 • باب چهارم حکم مطلق
 • فصل اول در مزاج و امتزاج نقطه
 • فصل دوم در اوتاد نقاط
 • فصل سوم مطلوبات نقاط
 • فصل چهارم در اوتاد خانه ها
 • فصل پنجم نظرات خانه ها
 • فصل ششم حرکات طول و عرض
 • فصل هفتم داخل و خارج اشکال
 • فصل هشتم اشکال
 • فصل نهم مطلوبات اشکال
 • فصل دهم حکم بسیط و حکم مرکب
 • باب پنجم در استخراج عدد
 • فصل اول در اعداد عناصر
 • فصل دوم در اعداد خانه ها
 • فصل سوم در ارباع خانه ها
 • باب ششم در استخراج خبایا
 • فصل اول انقلاب خبی
 • فصل دوم منسوبات عناصر
 • فصل سوم منسوبات اشکال
 • باب هفتم در استخراج دفاین
 • فصل اول جهات عناصر
 • فصل دوم عرض و طول و عمق اشکال
 • باب هشتم در استخراج اسماء
 • فصل اول حرکات میزان
 • فصل دوم قوای اشکال
 • فصل سوم قوابل
 • فصل چهارم حروف اشکال
 • فصل پنجم دور اشکال
 • فصل ششم گواه
 • باب نهم در استخراج اساس رمل سال
 • فصل اول رمل ایام بارندگی
 • فصل دوم رمل سالیانه


محصولات مرتبط