فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب آشنایی با صادق هدایت


م.ف. فرزانه (متولد 1308، تجریش) از نوجوانی با مطبوعات همکاری میکرد. به معرفی دکتر سیدصادق گوهرین با صادق هدایت آشنا شد و تا پایان عمر هدایت دوست و مرید او بود.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب آشنایی با صادق هدایت-نوشته مصطفی فرزانه

نویسنده
مترجم
حجم
تعداد صفحات
فرمت
زبان
جلد
خوانایی

توضیحات

م.ف. فرزانه (متولد 1308، تجریش) از نوجوانی با مطبوعات همکاری میکرد. بهمعرفی دکتر سیدصادق گوهرین با صادق هدایت آشنا شد و تا پایان عمر هدایت دوست و مرید او بود. سال اول حقوق را در تهران، روانشناسی و مردمشناسی را در سوربن گذراند و تحصیل حقوق را تا دکترای حقوق بینالملل در پاریس و تولوز ادامه داد. سپس با بورس دولت فرانسه فارغالتحصیل انستیتوی عالی سینمایی پاریس شد و از آن پس فیلمهایی مستند، بیشتر دربارهی هنر ایران، ساخت. مدتی به ایران آمد، نخستین آموزشگاه فنی سینمایی را تاسیس کرد و از اولین پایهگذاران تلویزیون ملی ایران شد. لیکن محیط کاری بهقدری برایش ناگوار آمد که از شغل سینمایی دست کشید و به عنوان رئیس بانک صادرات به پاریس بازگشت. آثارفرزانه عبارتند از: دو کتاب دربارهی هدایت ( آشنایی با صادق هدایت نشر مرکز، 1373، صادق هدایت در تار عنکبوت نشر مرکز، 1383)؛ رمان اتوبیوگرافیک عنکبوت گویا ، رمانهای چاردرد ، خانه ، دندانها ، راست و دروغ، نشر باران، زبان سرخ، نشر باران سوئد 2008 ، وبنبست؛ ترجمههایی از گوگول، فروید، اشتفان زوایگ، رنه گروسه، هورتیک، چخوف، موپاسان و ژان پل سارتر ... فیلمهای مستند او نیز عبارتند از: مینیاتورهای ایرانی ، کورش کبیر ، وقایع ایرانی ، زن و حیوان یا هفت هزار سال هنر در ایران ، زنهای پاریسی و جزیره خارکمحصولات مرتبط