فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب اسرار و خواص هرم استاد قندی
30000 ریال

کتاب اسرار و خواص هرم استاد قندی هر جسم یا اسختمان هرمی که دقیقا با ابعادی متناسب با اندازه های هرم بزرگ ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب مغناطیسی زمین قرار گیرد می تواند به پیدایش انعکاس و تمرکز میدانهای انرژی منتهی شود.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب اسرار و خواص هرم استاد قندی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب اسرار و خواص هرم استاد قندی

هر جسم یا اسختمان هرمی که دقیقا با ابعادی متناسب با اندازه های هرم بزرگ ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب مغناطیسی زمین قرار گیرد می تواند به پیدایش انعکاس و تمرکز میدانهای انرژی منتهی شود.
نوع جسم یا ماده ای که در ساختمان این اهرام به کار می رود اعم از چوب و مقوا و شیشه و امثال آنها به هیچ وجه در ماهیت میدان های انرژی که در درون آنها متمرکز می شود تاثیر ندارد.
از اثرات انرژی اهرام ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. غذاهای فاسد شدنی تا مدتهای مدید بدون هیچگونه فساد درون هرم باقی می مانند.
2. آبهای آلوده تصفیه و عاری از میکروب می شوند.
3. نباتات با سرعت بیشتری رشد می یابند.
4. فلزات زنگ زده جلا و صیقل اصلی خود را باز می یابند.
5. انسانها به استراحت و تمدد اعصاب بهتری دست می یابند.
6. به قدرت تفکر و اندیشه انسان افزوده می شود.
7. آرامش و شفابخشی امراض و تجدید جوانی و نشاط با سهولت بیشتری حاصل می شود.
8. رویاهای انسان صادقانه و روشنتر می شود.
...محصولات مرتبط