فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب علم النفس چاکراها کندالینی پرانا هاله کالبدها و غیره-روش ودیک
48000 ریال

کتاب علم النفس چاکراها کندالینی پرانا هاله کالبدها و غیره-روش ودیک چاکرا لغتی از زبان سانسکریت به معنای چرخ نور می باشد. بطور سنتی هفت چاکرا وجود دارند که هر یک مرکزی در کالبدهای دیگر وجود هستند. این چاکراها ظاهری مانند قیف و در حال چرخش دارند که سرشار از انرژی است و گاها به آنها نیلوفر یا خازن یا همان هفت خان و امثالهم هم گفته می شود. آنها با سرعت بسیار در چرخشند و نزد انسانهای متکامل آنها به کره ای با تشعشع زیاد انرژی تبدیل می گردد. چرخه ها در انتداد ستون فقرات قرار دارند و از خلال آنها روح و روان فرد، مرتبط و گیرنده با انرژی های خلقت خواهد بود. به عبارتی این چرخه ها را می توان به عنوان دروازه های آگاهی بشر معرفی کرد.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب علم النفس چاکراها کندالینی پرانا هاله کالبدها و غیره-روش ودیک

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب علم النفس چاکراها کندالینی پرانا هاله کالبدها و غیره-روش ودیک

چاکرا لغتی از زبان سانسکریت به معنای چرخ نور می باشد. بطور سنتی هفت چاکرا وجود دارند که هر یک مرکزی در کالبدهای دیگر وجود هستند. این چاکراها ظاهری مانند قیف و در حال چرخش دارند که سرشار از انرژی است و گاها به آنها نیلوفر یا خازن یا همان هفت خان و امثالهم هم گفته می شود. آنها با سرعت بسیار در چرخشند و نزد انسانهای متکامل آنها به کره ای با تشعشع زیاد انرژی تبدیل می گردد. چرخه ها در انتداد ستون فقرات قرار دارند و از خلال آنها روح و روان فرد، مرتبط و گیرنده با انرژی های خلقت خواهد بود. به عبارتی این چرخه ها را می توان به عنوان دروازه های آگاهی بشر معرفی کرد. هر چاکرا مفهوم خاص خود را داراست که در کل همیاری و ارتباط است. تعادل بخشیدن به چاکراها و آماده سازی آنها برای دریافت انرژی های الهی کیهان نه تنها در سلامت جسم موثر است بلکه تنها راهی است که روح خود را با روح خلقت وحدت می بخشد.

فهرست مطالب کتاب:

 • چاکراها و هفت چاکرای بدن
 • نیروی حیاتی و سطوح آن
 • مراکز ذخیره انرژی بدن انسان
 • ذخیره شدن انرژی های منفی در چاکرا
 • مرکز اصلی انرژی اثیری
 • بررسی ارتباط بین چاکراها و سیارات
 • چاکرای اول، چاکرای دوم، چاکرای ، چاکرای هفتم
 • ساختار و کاربرد چاکرا
 • 88 هزار چاکرا در بدن انسان
 • چاکراها چطور بسته می شوند؟
 • انفجار چاکرا
 • چاکراها و روابط پیوسته دریافت و ارسال انرژی
 • انرژی کندالینی چیست؟
 • تاثیرات احتمالی آزاد سازی کندالینی
 • تمریناتی برای آزاد سازی کندالینی اضافی از بدن
 • احیای سلولها
 • کشش دادن بدن
 • تطهیر سر و گردن
 • آزاد کردن مناطق بسته
 • آزاد سازی ناحیه سینه
 • آزاد سازی غده ها
 • آزاد سازی اعصاب
 • آزاد سازی گرفتگی ناحیه مقعدی
 • آزاد سازی مخزن کندالینی
 • تمرین نور روحانی
 • تمرین شعله شمع
 • تمرین تعادل کامل پایینی و بالایی
 • چانلینگ با راهنمایان دیگران بجای آنان
 • نحوه برقراری ارتباط مستقیم با راهنما
 • انرژی کالبدی
 • احضار راهنمای شخصی از عالم هستی
 • جمله ای برای احضار کردن راهنمایتان
 • خصوصیات استادان راهنما
 • ارتعاش یا طنین
 • چانلینگ انتقال ذهن و ارتعاش
 • میوه ها و نمادها (سنجد: نماد زایش و تولد و بالندگی و برکت سماق: نماد گندزدایی و پاکیزگی و )
 • تکنیک چرخ رنگ نمادها
 • اسرار تنفس
 • مراقبه شفای خورشیدی سوریانا ماسکار
 • نحوه مراقبه دایره گریز
 • مراقبه یا نتراهای پنجگانه شاکتی
 • مراقبه برای تقویت نیروی درونی و شفابخشی و افزایش قدرت روحی و روانی انسان
 • نیروی عظیم درون و بهره گیری از آن در شرایط مختلف زندگی
 • روش قفل کردن در ورودی چاکراها در مراقبه
 • مراقبه خدای ثروت و بخشش
 • تکنیک انقباض مرکز ریشه
 • تکنیک انقباض دیافراگم
 • تنفس و تطهیر کننده
 • مریدین قلب
 • چاکراهای زمین
 • مریدین طحال و پانکراس
 • سیستم اعصاب بدن و اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی
 • مراقبه صبحگاهی
 • مراقبه رنگین کمان
 • روش پیدا کردن ریتم کیهانی شخص
 • شارژه کالبد انرژی یا تنفس ریتمیک کیهانی
 • پاکسازی بینی جالانتی
 • انبساط ذهن یا پرده ذهنی و مراحل هفتگانه آن
 • انبساط خاطر عاطفی
 • حمام رنگ
 • و هزاران مطالب دیگر .


محصولات مرتبط