فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
 • آدرس:فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک
 • تلفن:
 • فاکس:
 • ایمیل: info@shivaDoc.com
آموزش آسترولوژی احکامی ودیک استاد قندی
70000 ریال

آموزش آسترولوژی احکامی ودیک استاد قندی آسترولوژی به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم بشر، به مطالعه حرکت و موقعیت نسبی اجرام فلکی مثل ستارگان، سیارات، اقمار و … و ارتباط معنوی آنها با انسانها و وقایعی که روی زمین رخ می دهد میپردازد. این علم باستانی هم در کشورهای شرقی مثل چین و هند برای پیشگویی وقایع در کره زمین و هم در سرزمینهای غربی مانند یونان و روم باستان و سپس اروپای مرکزی و غربی، به منظور مطالعه زوایای شخصیتی افراد و وقایعی که تاثیر گرفته از موقعیت اجرام آسمانی هستند به کار می رفته است.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


آموزش آسترولوژی احکامی ودیک استاد قندی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی
زبان
جلد

کتاب آموزش آسترولوژی احکامی

کتاب آموزش آسترولوژی احکامی ودیک

آسترولوژی به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم بشر، به مطالعه حرکت و موقعیت نسبی اجرام فلکی مثل ستارگان، سیارات، اقمار و ارتباط معنوی آنها با انسانها و وقایعی که روی زمین رخ می دهد میپردازد. این علم باستانی هم در کشورهای شرقی مثل چین و هند برای پیشگویی وقایع در کره زمین و هم در سرزمینهای غربی مانند یونان و روم باستان و سپس اروپای مرکزی و غربی، به منظور مطالعه زوایای شخصیتی افراد و وقایعی که تاثیر گرفته از موقعیت اجرام آسمانی هستند به کار می رفته است.

قسمتی از فهرست مطالب

 • علم نجوم
 • مکاتب آسترولوژی ودایی
 • خط دایره البروج، صور فلکی
 • طول و عرض جغرافیایی
 • آیانامشا
 • نجوم از دیدگاه فلسفی 
 • انواع منجمین
 • دیاگرام کواکب
 • کیفیت و چگونگی رفع مشکلات
 • طالع
 • طالع های مختلف
 • چگونه طالع را محاسبه می کنند
 • ترسیم نمودار تولد
 • طول بروج
 • طول جغرافیایی
 • تنظیم چارت دستی
 • تبدیل چارت غربی به ودیک
 • فرق استرولوژی غربی با ودیک
 • پیدا کردن جای کواکب غربی و ماه سیاه در چارت
 • پیدا کردن جای کواکب در آسمان
 • جهت یابی نجومی
 • اصلاح چارت روش مکانیکی
 • اصلاح چارت روش مفهومی
 • اصلاح چارت روش واراهامی هیرا
 • اصلاح چارت از طریق سهامو چارت سالیانه
 • اصلاح چارت از طریق اجتماع و استقبال و کوکب مستولی
 • تاثیرات کواکب در 9 ماه بارداری
 • چارت نطفه تا زمان تولد
 • طبیعت بروج طالع
 • تقسیم بندی بروج بر حسب منفی و مثبت
 • منسوبات بروج دوازده گانه
 • منسوبات خانه های دوازده گانه چارت
 • احکام خانه های دوازده گانه
 • خانه های کندرا
 • خانه های تریکونا
 • خانه های اوپاچایا
 • خانه های دوستانا
 • خانه های آپاچایا
 • خانه های پاناپاراباوا
 • خانه های  آپوکلیماباوا
 • خانه های پاراچایا
 • خانه های دارما
 • خانه های آرتا
 • خانه های کاما
 • خانه های موکشا
 • کواکب
 • خورشید در خانه ها
 • ماه در خانه ها
 • مریخ و عطارد در خانه ها
 • مشتری و زهره در خانه ها 
 • زحل در خانه ها
 • راس در خانه ها
 • ذنب در خانه ها
 • زحل در خانه های کواکب
 • کمشتری در خانه های کواکب
 • مریخ در خانه های کواکب
 • خورشید در خانه های کواکب
 • زهره در خانه های کواکب
 • عطارد در خانه های کواکب
 • ماه در خانه های کواکب
 • سرور خانه ها در 12 خانه
 • احکام سهم در ازدواج
 • احکام سهم سعادت و سهم مالی
 • احکام سهم  غیب، سهم برادران، سهم پدر
 • احکام سهم  فرزندان، سهم بیماری، سهم دوستان
 • اصل پیمایش خانه های فلکی
 • مسئولین خانه های فلکی
 • سروری کواکب و مهمانی کواکب
 • منسوبات مریخ
 • منسوبات عطارد
 • تعظیم عطارد
 • منسوبات مشتری
 • منسوبات زهره
 • منسوبات زحل
 • منسوبات نپتون
 • منسوبات اورانوس
 • منسوبات پلوتون
 • منسوبات ماه سیاه
 • راس و ذنب
 • منسوبات راس
 • منسوبات ذنب
 • راس و ذنب پنهان
 • راس و ذنب کواکب
 • کید
 • ثوای نجوم
 • منسوبات خورشید
 • خورشید در صور فلکی
 • خورشید در 12 خانه
 • خورشید با کواکی
 • منسوبات ماهروزهای قمری، تیتی ها
 • ماه در صور فلکی
 • ماه در 12 خانه
 • مهمترین اصول برای پیش بینی درست
 • چارت کمکی، گردش موضوع یه طالع
 • تفسیر کوکبی یا کمکی کوکبی
 • چرخش خانه به طالع
 • اصول تحلیلی 12 طالع در چارت
 • مشاکلت و همگونی دو چارت
 • مقایسه دو چارت
 • بادک و مارک
 • تحلیل 12 طالع چارت
 • یوگا یوگاهای ماه و خورشید
 • کالاسارپا یوگا
 • ناپاهاسا یوگا
 • منازل قمر یا ناکشاتراها
 • گونای ناکشاتراها
 • ناکشاتراها و اهداف چهارگانه خلقت
 • ناکشاتراها و طبقات 7 گانه اجتماعی
 • ناکشاتراها و گونه های حیوانی
 • الهه ناکشاتراها
 • تعیین مانترا با ناکشاتراها
 • قواعد مهم ناکشاتراها
 • درجات نحس برای طالع
 • منازل نحس در مدار خورشید
 • جنسیت گونای ک.اکب
 • نقطه های نحس در منازل ماه
 • اثرات طلوع ناکشاتراها

 

 محصولات مرتبط